تبلیغات
نمونه نامه اداری ، نامه نگاری - مطالب استشهادیه محلی

نمونه نامه اداری ، نامه نگاری

تقدیرنامه،نامه استعفا،قرارداد،دعوت نامه،استشهادیه محلی،نامه درخواست کار،نامه تبریک،

ورود

تبلیغات

استشهاد تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : دوشنبه 7 اسفند 1396 11:01 ق.ظ

استشهادمحلی
بدینوسیله  ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……….. از توابع              بخش ……….. شهرستان ……………… استشهاد و استعلام می گردد در خصوص اینکه اطلاع دارند  شناسنامه با              مشخصات ذیل :
نام و نام خانوادگی :  ……….    فرزند ……..   شناسنامه شماره …………..   صادره ازحوزه …………  تاریخ تولد ………….  متعلق به اینجانب صاحب یک قطعه عکس ذیل که ظهرنویسی شده و ممهور به مهر شورای اسلامی روستا نیز گردیده می باشد  و بنده  ایرانی الاصل می باشم و با توجه به عدم آگاهی و فقر موفق به الصاق عکس آن نگردیده ام  .
از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــر  و   احترام
…………..
گـــــواهان :
اینجانب  ……………………………………….  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب  …………………………………….    صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب ……………………………………    صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
………..
رئیس شورای اسلامی روستای……………

نرم افزار تایپ شکسته نستعلیق

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : چهارشنبه 26 آذر 1393 08:11 ق.ظ

با کارآیی بسیار راحت

قابل استفاده در انواع سیستم عامل (XP-7-8 و ...)

پشتیبانی راحت از زبان فارسی و علائم نگارشی

براحتی تایپ کرده و پرینت بگیرید.

بهترین و راحت ترین نرم افزار برای تایپ و پرینت اشعار و سخنان ارزشمند و... جهت نصب در شرکت ها و....

دانلود کنید

دانلود استشهادیه

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : شنبه 3 آبان 1393 12:00 ب.ظ

دانلود استشهادیه

دو نمونه استشهادیه با فرمت WORD

دانلود استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
دانلود نمونه استشهادیه در خصوص حضور در دفترخانه

دانلود

نمونه استشهادیه محلی درخواست پروانه کسب

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392 09:17 ق.ظ
استشهادمحلی

         ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای .......... از توابع بخش ........... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ..............................  فرزند ........................... دارنده شناسنامه شماره ....................     صادره از   .......................  تاریخ تولد ..................... دارای یک باب مغازه خواربارقروشی در روستای .............. می باشم که تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب    نگردیده ام.
       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست پروانه کسب در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%

باتشکــرواحترام
........................
گـــــواهان :
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

نمونه استشهاد محلی برای گواهینامه

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : پنجشنبه 26 دی 1392 04:07 ب.ظ
استشهادنامه به صورت عکس
استشهاد محلی گواهینامه

برای مشاهده استشهادیه در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید

نامه استشهاد محلی اعلام تحت پوشش بودن کمیته امداد امام خمینی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:44 ق.ظ
استشهادمحلی
         ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ....... از توابع بخش ........... شهرستان ........          استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ..................  دارنده شماره شناسنامه ......... تاریخ تولد ........... صادره از ...........  که هم اکنون در .......................می باشم تحت پوشش نهادمقدس کمیته امدادامام خمینی (ره) شاخه .............می باشم و سرپرست و نان آور خانواده  می باشم که ......................................... باعث بروز مشکلات زیادی برای خانواده ام می گردد.
       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور ارائه   به ........... در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
                                                                                                                  باتشکــرواحترام
....................
 گـــــواهان :
اینجانب   .............................................   صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................           صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب    ...........................................      صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
                                                                                                                   ............
                                                                                                               رئیس شورای اسلامی روستای ..........
مراتب فوق مورد تأیید شورای اسلامی بخش پلان می باشد .

استشهادیه درخواست تغییر تاریخ تولد

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:40 ق.ظ
استشهادمحلی
        بدینوسیله  ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ........... از توابع              بخش ........... شهرستان .................. استشهاد و استعلام می گردد در خصوص اینکه اطلاع دارند  شناسنامه با              مشخصات ذیل :
نام و نام خانوادگی :  ..........    فرزند ........   شناسنامه شماره ..............   صادره ازحوزه ............  تاریخ تولد .............  متعلق به اینجانب صاحب یک قطعه عکس ذیل که ظهرنویسی شده و ممهور به مهر شورای اسلامی روستا نیز گردیده می باشد  و بنده  ایرانی الاصل می باشم و با توجه به عدم آگاهی و فقر موفق به الصاق عکس آن نگردیده ام  .
       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
                                                                                                                           باتشکــر  و   احترام
                                                                                                                                                                                 ..............
گـــــواهان :
اینجانب  ..............................................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب  ...........................................    صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب ..........................................    صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .


صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
...........
رئیس شورای اسلامی روستای...............

نمونه استشهاد محلی درخواست دفترچه بیمه خدمات روستائی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:34 ق.ظ
استشهادمحلی
         بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ..................... از توابع بخش............. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه دفترچه بیمه خدمات روستائی اینجانب  ............................................  فرزند  ................................               دارنده شناسنامه شماره .................................................................  صادره از  ..................................  تاریخ تولد .............................................  و                                   همسر/ فرزندانم به شرح ذیل مفقود گردیده است:
 
ردیف    نام و نام خانودگی    نام پدر    شماره شناسنامه    تاریخ تولد    نسبت با سرپرست      
1                          
2                          
3                          
4                         

       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست دفترچه بیمه درمانی روستائی در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
....................................................................
گـــــواهان :
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
............
رئیس شورای اسلامی روستای ............

نمونه استشهادیه درخواست اخذ سند ازدواج

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:30 ق.ظ
استشهادمحلی
         بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای  ....... از توابع بخش ......... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه  اینجانب  .........................................................  فرزند ...................................................... دارنده شناسنامه شماره ...................................... صادره از  ............................................ تاریخ تولد .............................................  با خانم .......................   فرزند .................................. دارنده شناسنامه شماره .................................... صادره از  .............................  تاریخ تولد ...................  ازدواج نموده و تاکنون موفق به اخذ سند ازدواج نگردیده ام .
       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست سند ازدواج  در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
                                                                                               باتشکــرواحترام
نام و نام خانوادگی زوج ....................................................................
نام و نام خانوادگی زوجه ....................................................................

گـــــواهان :
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
..........
رئیس شورای اسلامی روستای ............

نمونه استشهاد محلی برای تعویض شناسنامه

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:25 ق.ظ
استشهادمحلی
         ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای.............. از توابع بخش.......... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ......................  فرزند ................... دارنده شناسنامه شماره ..................    صادره از  ...........................  تاریخ تولد ........................ به علت بیسوادی و فقر موفق به تعویض شناسنامه نگردیده ام .                                                                    از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال در ذیل  ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
 
گـــــواهان :
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .......................................  فرزند   .....................  صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
..................
رئیس شورای اسلامی روستای .................

نمونه استشهادیه محلی برای درخواست وام از کمیته امداد امام خمینی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:22 ق.ظ
استشهادمحلی

        بدینوسیله استشهاد و استعلام می گردد ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای .................................... مبنی بر اینکه اینجانب ...............................  فرزند .......................... دارنده شناسنامه شماره .........................   تاریخ تولد ............................... که خانواده ام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارد و بنده  جویای کار می باشم . این استشهادیه جهت ارائه به کمیته امداد به منظور مساعدت و تقاضای وام خرید خودرو می باشد.                                                    لذا کسانیکه  در اینمورد اطلاع دارند بدون جانبداری با در نظرگرفتن خدا و رسول گواهی خویش را در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحتـــرام
 

گـــــواهان :
اینجانب .................................... فرزند ................................ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب .................................... فرزند ................................ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب .................................... فرزند ................................ صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
 
 
رئیس شورای اسلامی روستای ................................

استشهادیه محلی جهت ارائه به کمیته امداد امام خمینی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 09:14 ق.ظ
  بدینوسیله استشهاد و استعلام می گردد از شورای اسلامی روستای و معتمدین محل و ائمه محترم جمعه و جماعات در خصوص اینکه خواهر .....................................  فرزند ...................  دارنده شناسنامه شماره ..................  تاریخ تولد ..........................................  اظهار میدارد که شوهرش              بنام ...........................................  فرزند ....................................................  دارنده شماره شناسنامه ..................................               متولد ........................................  وی را طلاق داده است ؛ لذا این گواهی جهت ارائه به کمیته امداد  امام خمینی (ره) ......... به منظور کمک و مساعدت لازم تأیید می گردد.
باتشکــرواحتـــرام

...................................................................  

شورای اسلامی روستای ...................................................                                                           امام جمعه یا امام جماعت روستای  ......................................................
     نام و نام خانوادگی                                                                                            نام و نام خانوادگی
       مهر و امضاء                                                                                                                امضاء

نمونه فرم استشهاد محلی،pdf

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : شنبه 16 آذر 1392 01:21 ب.ظ


نمونه فرم اول

نمونه فرم دوم

استشهاد اعسار

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : شنبه 9 آذر 1392 05:24 ق.ظ
استشهاد اعسار
  او خود گواه است

                                                                                             «شهادت از جمله ایمان است»

                                                ((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)،  درخواست می کنم،  هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ............ فرزند ....... آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند :  که بنده به عنوان ..... و با حقوق ماهیانه ....... ریال در ....... به نشانی ........ کار می نمایم.  و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و ....  فرزند بوده و  به خاطر پرداخت مبلغ ...... ریال اجاره ماهیانه منزل،  حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم.  و همچنین  هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز  ....... ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ  به پرونده کلاسه  و...، به مبلغ .... ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند.                              با تقدیم احترام و سپاس                  نام و نام خانوادگی

                                                                                       امضا و  تاریخ

 اینجانبان امضاءکنندگان ذیل،  صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

  1 -                       فرزند         مقیم : تهران،                       امضاء

 2 -                        فرزند         مقیم : تهران ،                        امضاء

 3 -                        فرزند          مقیم : تهران ،                       امضاء

 ۴ -                       فرزند           مقیم : تهران ،                     امضاء

منبع : وبلاگ چه بگویم http://hassani.ir/post-224.aspx

 

نمونه استشهادیه محلی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : شنبه 9 آذر 1392 04:22 ق.ظ
نمونه استشهادیه محلی


بسمه تعالی

استشهاد محلی

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب فلانی فرزند فلان همسر آقای فلانی بوده و ساکن فلان جا می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند

با تشکر

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

نامه استشهاد محلی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : شنبه 9 آذر 1392 03:20 ق.ظ
نامه استشهاد محلی


بسمه تعالی

استشهاد محلی

اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می دهیم  :

دانشنامه دائم / گواهینامه موقت صادره از    فلان دانشگاه      به شماره   دانشجویی0  مورخ   0   متعلق  به خانم / آقای   بیگلی بیگلی    فرزند  گوریل اگوری    دارای شناسنامه شماره 000  صادره از  گشاددره متولد     1300 ساکن شهر  تنبلها  خیابان  علافها   کوچه سکون شماره  0    مفقود شده است .

1-  نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول  :

امضاء

2-  نام و نام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر دوم   :

امضاء

3-  نام ونام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر سوم  :

امضاء

 

محل تائید یکی از مراجع رسمی :  محضر اسناد رسمی / کلانتری محل / یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از نهادهای انقلابی

نامه استشهاد محلی

نویسنده : نامه نگار
تاریخ : شنبه 9 آذر 1392 02:18 ق.ظ
نامه استشهاد محلی


بدینوسیله ما امضا کنندگان زیر شهادت می دهیم که خانم پرین فرزند مادرش به شماره شناسنامه 0 و کد ملی 0 در حال حاضر فاقد مسکن شخصی بوده و هم اکنون نیز در  خانه واقع در خیابان پاریکال پلاک 0 بصورت اجاره ... نه نه منزل پدری نه نه منزل اقوام پدر بزرگ ساکن می باشد.

نام و نام خانوادگی : پاریکال نام پدر : قاطر  نشانی محل سکونت: اصطبل  امضا یوههه

نام و نام خانوادگی : حاچ نام پدر : زنبور عسل نشانی محل سکونت: کندو امضا ویز

نام و نام خانوادگی : مورچه خوار نام پدر : جک نشانی محل سکونت: نزدیک لونه مورچه امضا لیس لیس

نام و نام خانوادگی : پلنگ صورتی نام پدر : پلنگ قهوه ای نشانی محل سکونت: جنگل امضا غرش

:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ